• Faaliyette bulunduğumuz alanlarda müşterilerine en iyi hizmeti vererek saygınlığımızı gelecek kuşaklara aktarmak,
 • Satış ve satış sonrası hizmetlerde süreklilik kazandırmak ve en iyi hizmeti verebilmek,
 • Tüm çalışanlarımızın müşterilerimize odaklanarak, en küçük işleri bile titizlikle yaparak mükemmeli hedeflemelerini sağlamak,
 • Müşterilerimizin memnun olmasını ve bizi tercih etmelerini sağlamak için yenilikçi,rekabetçi, ılımlı ve ulaşılabilir olmak,
 • Firmamız ve müşterilerimiz arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamak,
 • Firma olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak,
 • Çalışma arkadaşlarımız ve çevremizdekilerle güvene ve dürüstlüğe dayalı sürekli iyi niyetli işbirliği içinde çalışmak,
 • Personelimizin görevi sırasında iş arkadaşlarına ve müşterilerine dürüst , nazik ve eşit davranmalarını sağlamak,
 • Çalışma arkadaşlarımız arasında her düzeyde açık, çift yönlü, anlaşılır bir iletişim ortamı sağlayarak , günümüzde paha biçilmez bir değeri olan bilginin tüm çalışanlarımıza ulaşmasını sağlamak,
 • Gereken her durumda ekip olarak birbirimizin yanında olmayı , birbirimizi desteklemeyi firma kültürümüzün bir parçası olarak görmek,
 • Özgüven ve cesaretle insiyatif kullanmanın çalışma arkadaşlarımızı ve firmamızı başarıya taşıyacağına inanmak,
 • Modern yönetim anlayışıyla, insan odaklı bakış açısını paylaşmak ve çalışanlarımızın en değerli varlıklarımız olduklarına inanarak , gereksinimlerine duyarlı davranmak,
 • Tüm çalışanlarımıza kendilerini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsat eşitliğini vermek,
 • Maddi değerler kadar , manevi değerlere önem vermek,
 • Doğayı ve çevreyi korumayı en yaşamsal ve en temel görevlerinden biri saymak,
 • Hukuk ve ahlak kuralları içerisinde, toplum çıkarlarına ters düşen tutum ve davranışlardan kaçınmak,
 • Kurum ve birey olarak önceliğimizin sadece ticari varlığımız değil, aynı zamanda insan ve yaşam kalitesi olduğuna inanmak,
 • Faaliyetlerimizde haksız rekabete yol açmamak,
 • Çevresine duyarlı bir şirket olmak için kurallara saygılı, uyumlu , açık , sorunlara duyarlı ve dost olmak
 • Referans olarak gösterilmek için, yenilikçi ve çağdaş teknolojiyi uygulayan, zaman ve değişen şartlara uyum sağlayıcı olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına , Anayasanın temel ilkelerine bağlı kalmak,
 • Dünü arşivlemek,bugünü sistemlerde yaşatmak, yarını planlamak,
 • Toplam kalite ve müşteri mutluluğu ilkeleri çerçevesinde hareket etmek,